Kiçik Bizneslər Üçün Ən Yaxşı 5 Digital Marketinq Strategiyası

<p>Yeni başlayan bizneslər &uuml;&ccedil;&uuml;n digital marketindən doğru bir şəkildə faydalanmaq &ccedil;ox vacibdir. Doğru marketinq strategiyası ilə ki&ccedil;ik bizneslər &ccedil;ox qısa zamanda &ccedil;ox b&ouml;y&uuml;k k&uuml;tlələrə &ccedil;ata bilərlər. Təbii ki, burada tək bir marketinq strategiyasından bəhs etmək olmaz. Bu səbəbdən ki&ccedil;ik bizneslərin digital marketinq b&uuml;dcələrini fərqli xidmətlərdə b&ouml;l&uuml;şd&uuml;rməsi həm daha &ccedil;ox k&uuml;tlə əldə etmək, həm də rəqəmsal d&uuml;nyanın hər bir kanalında yer almaq &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;nəmlidir.&nbsp;</p> <p>Marketinq strategiyaları satışlarınızı bir gecədə həddindən artıq artırmasa da, uzun m&uuml;ddətli investisiya olaraq şirkətinizin davamlı b&ouml;y&uuml;məsini və daha &ccedil;ox m&uuml;ştəri əldə etməsini asanlaşdıracaq.</p> <p>Ki&ccedil;ik Bizneslər &Uuml;&ccedil;&uuml;n Ən Effektiv Digital Marketinq Strategiyaları</p> <p><strong>Sosial Media Marketinq</strong></p> <p>Artıq insanlar sosial media &uuml;zərində aktiv olan bizneslərə &uuml;st&uuml;nl&uuml;k verirlər. M&uuml;əyyən sosial media kanallarında biznes sahib olmaq kifayət qədər yetərli deyil. Davamlı olaraq m&uuml;ştərilərinizin diqqətini &ccedil;əkməli, onların suallarına cavab verməli və onlarla daimi olaraq əlaqədə qalmalısınız.</p> <p>Sosial media kanallarında verdiyiniz reklamlar yeni m&uuml;ştərilər əldə etməyinizlə yanaşı, m&ouml;vcud m&uuml;ştərilərinizi də qorumağınız &uuml;&ccedil;&uuml;n faydalıdır.&nbsp;</p> <p><br /> <strong>Kontent Marketinq</strong></p> <p>Kontent marketinq ki&ccedil;ik bizneslər &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;ştərilərin maraqlarına uyğun bloq postları, videolar və ya kreativ materiallar hazırlamağı ifade edir. Bu yolla ki&ccedil;ik bizneslər daha &ccedil;ox hədəf k&uuml;tləsinə xitab edərək yeni m&uuml;ştərilər qazana bilərlər.</p> <p>Kontent marketinqin ki&ccedil;ik bizneslər &uuml;&ccedil;&uuml;n ən &ouml;nəmli faydalarından biri insanlarda biznesinizə y&ouml;nəlik g&uuml;vən yaratmasıdır. Bir &ccedil;ox biznes mal və xidmətlərini satmağa &ccedil;alışarkən sizin biznesiniz yaratdığı kontentlərlə m&uuml;ştərilərini məlumatlandırdıqdan sonra satış edə bilər. Unutmayın ki, m&uuml;ştərilər hərhansı bir mal və xidmət haqqında məlumat əldə etdikdən sonra həmin məhsulu almağa daha &ccedil;ox &uuml;st&uuml;nl&uuml;k verirlər.</p> <p><br /> <strong>Lokal SEO</strong></p> <p>Lokal SEO ki&ccedil;ik bizneslər &uuml;&ccedil;&uuml;n digital marketinq strategiyaları arasında &ouml;nəmli yer tutur. Biznesinizə daha &ccedil;ox m&uuml;ştəri cəlb etmək və insanların biznesinizdən xəbərdar olmasını təmin etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n lokal SEO fəaliyyətləri g&ouml;rə bilərsiniz.<br /> Lokal SEO biznesinizin fəaliyyət g&ouml;stərdiyi b&ouml;lgədəki insanları biznesinizə cəlb etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n əhəmiyyətlidir. X&uuml;susilə ki&ccedil;ik bizneslər m&uuml;ştəri qazanmağa ilkin olaraq fəaliyyət g&ouml;stərdikləri b&ouml;lgələrdən başladıqları &uuml;&ccedil;&uuml;n doğru Lokal SEO addımları ilə biznesinizi b&ouml;y&uuml;tməyə başlaya bilərsiniz.</p> <p><strong>Email Marketinq</strong></p> <p>Hazırda m&ouml;vcud olan m&uuml;ştərilərinizə yeni təkliflər bildirmək, onları yeni kampaniyalarınız barədə məlumatlandırmaq vəya yeni məhsullarınızı tanıdmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n email marketinqdən istifadə edə bilərsiniz. Email marketinq satışları artırmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n ən yaxşı digital marketinq strategiyalarından biridir. Unutmayın ki, email marketinq &uuml;zrə fəaliyyətlər g&ouml;rmək &uuml;&ccedil;&uuml;n m&ouml;vcud m&uuml;ştərilərinizin emaillərini toplamalısınız.&nbsp;</p> <p><strong>Veb Saytlarin Optimizasiyası</strong></p> <p>Biznesin b&ouml;y&uuml;kl&uuml;y&uuml;ndən asılı olmayaraq hər biznesin veb saytının olması vacibdir. Veb sayt m&uuml;ştərilərinizin biznesinizi kəşf etməsini və satış əldə etməyinizi asanlaşdırır. Əgər biznesinizin hələ də saytı yoxdursa, &ouml;ncəliklə bir sayt yaradın. Əgər hal-hazırda bir veb saytınız varsa, saytınızın yaxşı vəziyyətdə olduğundan əmin olmalısınız. Mobil istifadəyə uyğunluq, doğru sayt dizaynı, s&uuml;rətli performans və daha bir &ccedil;ox faktor satış əldə etməyinizə təsir edən başlıca amillər arasındadır. Bu səbəbdən veb saytlarin optimizasiyası və davamlılığının təmin olunması ki&ccedil;ik bizneslər &uuml;&ccedil;&uuml;n vacibdir.</p> <p>Unutmayın ki, hər biznes &uuml;&ccedil;&uuml;n tək bir strategiyadan s&ouml;z etmək m&uuml;mk&uuml;n deyil. Digital marketinq strategiyasının doğru qurulması &uuml;&ccedil;&uuml;n doğru se&ccedil;ilmiş peşekarlarla işləməli və biznesinizi onlara əmanət etməyi d&uuml;ş&uuml;nə bilərsiniz.&nbsp;</p>

Ətraflı

Sayt Sifarisi Zamanı Nələrə Diqqət Etməlisiniz?

<p>Şirkətiniz b&ouml;y&uuml;d&uuml;k&ccedil;ə yeni bir sayta vəya k&ouml;hnə saytınızın yenilənməsinə y&ouml;nəlik ehtiyacınızın artmağa başladığını g&ouml;rəcəksiniz. Satışları daha rahat etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n bir veb saytiniz olmaya bilər vəya k&ouml;hnə saytınız şirkətinizi artıq yetəri qədər ifadə edə bilməyə bilər. Bu halda yeni <strong>sayt sifarisi</strong> zamanı nələri d&uuml;ş&uuml;nəcəyinizi, necə bir sayt istədiyinizi və kimlərə ehtiyac duyduğunuzu qərarlaşdırmaq &ccedil;ətin ola bilər.&nbsp;</p> <p>X&uuml;susilə veb sayt sifarisi mərhələsindən saytınızın istifadəyə uyğun hala gətirə bilən peşekar m&uuml;təxəssislərdən ibarət bir komandanız yoxdursa, bu halda veb sayt sifarisi və saytın yaradılması &uuml;&ccedil;&uuml;n agentlik se&ccedil;imi etməli ola bilərsiniz.&nbsp;</p> <p>Doğru xidmət se&ccedil;imi hər zaman asan olmaya bilər. Bu səbəbdən bu yazımızda sizin &uuml;&ccedil;&uuml;n doğru agentlik se&ccedil;imi qarşısında olduğunuzda &ouml;z&uuml;n&uuml;zə verməli olduğunuz sualları m&uuml;əyyən edib sizinlə paylaşırıq.</p> <h3><strong>Sayt Sifarisi ilə Nəyi Hədəfləyirəm?</strong></h3> <p>Sayt sifarisi zamanı cavabını tapmalı olduğunuz ilk sual sayt yaratmaqla nəyi hədəflədiyinizdir. Daha m&uuml;asir dizaynlı bir sayt hədəfləyə bilərsiniz lakin d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;y&uuml;n&uuml;z dizayn m&uuml;ştərinin mal və xidmətlərinizdən yararlanmasını &ccedil;ətinləşdirə bilər. İşində peşekar olan m&uuml;təxəssislərdən ibarət olan agentliklər belə &ccedil;ətinliklər yaşamağınızın qarşısını alaraq həm sizin, həm də m&uuml;ştərilərinizin ehtiyaclarını eyni zamanda qarşılayacaqdır.&nbsp;</p> <h3><strong>B&uuml;dcəm Nə Qədərdir?</strong></h3> <p>Sadəcə sayt sifarisi zamanı yox, hərhansı bir mal və xidmət satın alarkən b&uuml;dcənizi bilmək hansı xidməti alacağınızda sizə k&ouml;mək olacaq. B&uuml;dcənizi təyin edib b&uuml;dcəniz haqqında araşdırmalar etdiyiniz zaman əlinizdəki b&uuml;dcə ilə hədəflədiyiniz saytı yaradıb yarada bilməyəcəyinizdən əmin ola bilərsiniz.&nbsp;</p> <h3><strong>Sayt Sifarisi və Daha Sonrasında Dəstək Paketi</strong></h3> <p>Sayt sifarisi &uuml;&ccedil;&uuml;n agentlik se&ccedil;imi zamanı diqqətə almalı olduğunuz bir digər faktor isə se&ccedil;diyiniz agentliyin dəstək paketinin olub olmamasıdır. Əgər veb saytlarin yaradilmasi sahəsində təcr&uuml;bəniz yoxdursa və saytınız hazırlandıqdan sonra belə sayt idarəetməsində &ccedil;ətinlik yaşayacağınızı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rs&uuml;n&uuml;zsə se&ccedil;əcəyiniz agentliyin dəstək paketinin olub olmadığına baxın.</p> <h3><strong>Sayt Sifarisi &Uuml;&ccedil;&uuml;n Necə Bir Agentlik Se&ccedil;məliyəm?</strong></h3> <p>Agentlik se&ccedil;imi zamanı necə bir agentlik se&ccedil;məli olduğunuzu m&uuml;əyyən etmək bəzən &ccedil;ətin və vaxt alan bir proses ola bilər. Agentlik se&ccedil;imi zamanı adətən qarşınızda 2 se&ccedil;im olur; (1) sadəcə istədiyiniz xidməti həvalə etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulan sadə agentliklər və (2) strateji partnyorlar.&nbsp;</p> <p>Sadə agentliklər sizin ehtiyac duyduğunuz xidməti sizə təmin etdikdən sonra işlərinə davam edərək bir başqa m&uuml;ştərinin xidmət ehtiyacını cavablandırırlar. Bu n&ouml;v agentliklər qiymət baxımından sərfəli olsa da agentliklə aranızdakı əlaqə sadəcə ticarət məqsədli olacaq.</p> <p>Strateji partnyorlar isə sizinlə g&uuml;cl&uuml; partnyorluq əlaqəsi quraraq biznesinizin ehtiyaclarını, hədəflərini və bacarmaq istədiklərini diqqətə alaraq xidmət n&ouml;v&uuml;n&uuml; x&uuml;susiləşdirir. Bu halda g&ouml;stərilən xidmətin keyfiyyəti ilə birlikdə hazır olma m&uuml;ddəti də artır. Lakin biznesinizin b&ouml;y&uuml;məsi və daha &ccedil;ox uğur əldə etməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n strateji partnyorların k&ouml;məyi &ccedil;ox vacib ola bilər.&nbsp;</p> <h3><strong>Saytım Hazır Olduqdan Sonra Nə Olacaq?</strong></h3> <p>Saytınız hazır olduqdan sonra saytınızın təhl&uuml;kəsizliyi və davamlı olaraq optimizasiyası təmin olunmalıdır. Bunu &ouml;z&uuml;n&uuml;z edə bilmirsinizsə, agentliyin sizə əlavə dəstək paketi təmin edib etmədiyini bilməlisiniz. Əgər sayt sifarisi zamanı agentlik sizə xidmət keyfiyyətinin davamlılığının təmin olunması &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;əyyən bir m&uuml;ddət &uuml;&ccedil;&uuml;n dəstək paketi təmin etməyibsə, dəstək paketi almaq məcburiyyətində qala bilərsiniz.</p> <p>Unutmayın, sayt sifarisi zamanı doğru şirkəti tapmaq vaxt tələb edən bir prosesdir. Doğru agentlik biznesinizin uğurunda &ccedil;ox b&ouml;y&uuml;k rol oynaya bilər. Bu səbəbdən xidmətlərinə g&uuml;vəndiyiniz bir agentlik se&ccedil;imi &ccedil;ox vacibdir.</p>

Ətraflı